zatepleni.png, 20kB prukaz_enb.png, 11kB

Zateplení a izolace

Zateplování fasády, stropu, soklu, podlah, ...

S námi ušetříte!

Jsem stavební firma nebo živnostník a mám zájem o poptávky


Aktuální poptávky

Zateplení, izolace, izolační materiály.
Vítáme Vás na těchto internetových stránkách, kde je možné zadat poptávku nebo zjistit informace. V případě zadání poptávky se Vám budeme snažit vytvořit zajímavou cenu my nebo poptávku rozešleme.

Nízké ceny zateplení a ostatních stavebních materiálů naleznete zde:


izolace-728x90-1556172327.png

Zateplení


Zateplení, nebo nezateplení domu je rozhodnutí investora na počátku už při projekci. Přínosy zateplení jsou zřejmé a to jak z ekonomických, tak z technických důvodů.
Zateplením se sníží každoroční výdaje na vytápění, případně na klimatizaci. Sníženou spotřebou energie je možné instalovat výhodnější zdroj tepla (kotel, zásobník paliva). Dále je to snížený výskyt plísní na obvodových stěnách, kolem oken a v rozích místností. Snížený výskyt kondenzace vody na vnitřním povrchu stěn, kolem oken a v rozích místnosti. Zateplením se zvýší vnitřní povrchová teplota a tím sníží riziko poruch povrchových úprav. Zateplením eliminujeme tepelné mosty v konstrukci. Otopný systém lze provozovat při nižším teplotním spádu (při nižších teplotních spádech možno bez problému instalovat zdroje tepla jako tepelné čerpadlo a kondenzační kotel). Dochází ke zlepšené ochraně proti hluku.

Druhy zateplovacich systémů pro zateplení fasády:
 • Omítkové zateplovací systémy jsou omítky se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi.
  Výhodou je jednodušší aplikace na nerovné a členité povrchy, dobré požární vlastnosti a možnost strojní aplikace. Nevýhodou je výrazně nižší hodnota tepelného odporu a mokrý proces.

 • Montované zateplovací systémy jsou zpravidla ve složení z nosné řoštové konstrukce, tepelně izolační vrstvy a ochranné vrstvy většinou z předsazeného montovaného obkladu. Výhodou je vyloučení mokrého procesu a vysoká životnost. Nevýhodou je problematická realizace a nebezpečí vzniku tepelných mostů.

 • Kontakní zateplovací systém je systém s upevněným tepelným izolantem k podkladu, výztužnou vrstvou a konečnou povrchovou úpravou. Výhodou je vysoká variabilita vzhledu (barevnost, struktura, tradiční omítkový vzhled), velký výběr řešení a investiční efektivnost. Nevýhodou může být dílčí mokrý proces a nižší odolnost proti mechanickému poškození. Nejčastěji se využívá fasádní polystyren nebo minerální vaty.


Při navrhování izolace je důležité splnit současné tepelné normy a např. navrhnout jinou tloušťku i typ izolace u zdiva při rekonstrukci u starších domů a u novostavby, kde známe tepelně izolační vlastnosti zdiva. Doporučuje se navrhovat tloušťky zateplovacího systému od 10 cm. Součinitele vodivosti u tepelné izolace se pohybují zpravidla od 0,035-0,045 W.m-2.K-1
Každý výrobce tyto hodnoty uvádí. Čím nižší hodnota je, tím lepší vlastnosti tepelná izolace má. U kontaktních zateplovacích systémů rozlišujeme 2 druhy tepelné izolace:

1. Desky z pěnového polystyrénu. Výhodou je vyšší pevnost v tahu, snažší opracovatelnost a nižší cena.

2. Desky z minerálních vláken. Výhodou je nižší stupeň hořlavosti a vyšší propustnost pro vodní páry. Používají se hlavně všude tam, kde je vlhké prostředí.

Při používání kontaktního zateplovacího systému se používá kromě tepelného izolantu lepící hmota, lišty, hmoždinky, prvky v místě soklů, dilatací a oken. Dále výztužná síťovina, stěrková hmota (je hmota, která spolu s výztužnou síťovinou tvoří výztužnou vrstvu) a povrchová úprava.

Druhy povrchových úprav jsou:
 • Disperzní - výhodou je dobrá pružnost, vodotěsnost a množství barevných odstínů.

 • Silikonové - výhodou je, že jsou odolné vůči zašpinění, propustné pro vodní páry a vodotěsné

 • Silikátové - výhodou je, že jsou odolné vůči zašpinění, propustné pro vodní páry a mají minerální obsah organických látek.

 • Minerální - výhodou je, že jsou odolné vůči zašpinění, propustné pro vodní páry a mají minerální obsah organických látek.Při volbě světelného odstínu je lépe zvolit vždy světlejší barvu, protože z důvodu působení slunečního světla se barva stává tmavší.

Při volbě kontaktního zateplovacího systému doporučujeme použit certifikovaný systém na celou skladbu dle výrobce zateplovacího systému nebo fasády.

Celá skladba kontaktního zateplovacího systému musí být provedena z certifikovaného systému. Musí být dodržen technologický postup dle výrobce.
Jednotlivé komponenty celé skladby jsou lepící hmota, tepelný izolant, kotvící prvky (hmoždinky), skleněná síťovina+ stěrková vrstva, povrchová úprava.

Postup při zateplování


 • Před začátkem prací by mělo dojít ke kontrole povrchu. Povrch by měl být rovný (max. nerovnost 10 mm na 1m), soudržný bez výkvětů a neměl by mít zvýšenou ustálenou vlhkost.
 • Nasledně se provede nanesení lepidla na tepelný izolant (u polystyrénu EPS po obvodě a bodově min. 4x, v případě použití fasadní izolační vaty nutno provést předstěrkování, u vaty s kolmými vlákny nutné celoplošné lepení).
 • Následně se provede nanesení tepelného izolantu.
 • Hmoždinky se obvykle připevňují 1-3 dny po nanesení tepelné izolace a to obvykle v rozích desek i v ploše. Zároveň musí splňovat kvalitativní normy proti vytržení. Maximálně by měli být vystaveny 6 týdennímu Uv záření.
 • Následně se provede základní vrstva, která by měla být tloušťky 3-5 mm a je složena ze stěrkové hmoty a výztužné skleněné tkaniny. Přesah pásů síťoviny musí být min. 100 mm. Základní vrstva musí být provedena do 14 dnů od nalepení tepelné izolace (je-li déle vystavena negativnímu působení vnějšího prostředí nutno provést její přebroušení).
 • Jako finální vrstvu doporučuji nanesení silikonové omítky (kvalitnější řešení oproti akrylátovým omítkám) se zrnem alespoň 2 mm.
 • Povrchovou úpravu provést pokud možno v jednom zátahu do určitých lomů (jakékoliv napojování na stavbě je vidět). V případě že to omítka vyžaduje se nanese před provedením omítky penetrační nátěr v barvě omítky a následně po provedení omítky přídavný nátěr.


Upřesňující informace ohledně zateplování a použitých jednotlivých komponentů jsou stanoveny v technologických listech příslušného výrobce kontaktního zateplovacího systému.

Výhody při zateplování zdiva


Zateplení zdiva tepelnou izolací:
 • Zateplením přerušíme tepelné most. Nezateplené zdivo je náročnější při řešení detailů na stavbě z důvodu omezení tepelných mostů. Zateplené zdivo tento problém automaticky řeší.
 • Tepelná izolace posune bod mrazu ze zdiva do odolné a pružnější izolační vrstvy a tím zamezí poruchy zdiva způsobené mrazem. U nezatepleného zdiva dochází k promrzání až do poloviny tloušťky stěny, smáčení a provlhání dešťovou vodou to vše nadměrně namáhá vnější stěny, způsobuje praskliny a vede k rychlému opotřebování a destrukci omítek i zdiva.
 • Zateplením zvýšíme vnitřní povrchovou teplotu a tím i možnost kondenzace vody na vnitřním povrchu stěn a na oknech. Snížíme možnost vzniku plísní na obvodových stěnách, kolem oken a v rozích místností.
 • Protože tepelnou pohodu prostředí vnímáme pomocí teploty vnitřních stěn a současně i teploty vzduchu v místnosti je možné a nakonec i zdravější při zachování stejné pohody snížit teplotu vzduchu. Rozdíl teploty vnitřních stěn a vzduchu by neměl být více jak 2 stupně, abychom nepociťovali rozdíl. Každé snížení teploty vzduchu o 1 stupeň C znamená další úsporu nákladů na vytápění cca o 6%.
 • Zateplení zlepšíme akumulaci zdiva
 • U fasádních vat zlepšíme zvukově izolační vlastnosti
 • V letním období se snižujeme zteplením přehříváním budovy.
 • U zateplené stěny je ideální přechod mezi stěnou a soklem s přesahem (kvůli odkapávání vody). U nezateplené stěny z důvodu nutnosti zateplení soklu (dle normy min. 8cm) přesah nedocílíme i když se stěnou půjdeme směrem ven o maximální možný přesah (7-9cm).
 • Zateplená varianta má ale cca o 15% lepší tepelně izolační vlastnosti při stejné ceně (10cm izolace a 365 cm cihla, 440 mm cihla s tepelně izolační omítkou). U navýšení tl. izolace tento rozdíl stoupá, každý 1cm tepelné izolace navíc zlepšujeme tepelně izolační vlastnosti o cca 4%, cenové navýšení je pouze 20-40,-Kč/m2. Cenový nárust není přímo úměrný zlepšeným tepelně izolačním vlastnostem, tzn. více zateplovat je výhodné.
 • Nezateplená varianta má menší užitnou plochu (při stejné zastavěné ploše až o 5% menší u cihly 440 mm než u cihly tloušťky 365mm v závislosti na velikosti domu), při stejné zastavěné ploše základové desky (pod zateplení se základová konstrukce nedělá). Při dodržení stejné užitné plochy větší zastavěná plocha (vyšší cena základové desky).
 • Otopný systém lze provozovat při nižším teplotním spádu, tedy hospodárněji (při nižších teplotních spádech možno bez problému instalovat zdroje tepla jako tepelné čerpadlo a kondenzační kotel).


Poptávkový formulář - zadání poptávky ZDARMA

* jsou označeny povinné položky
Položky označené * jsou povinné položky, které je nutno vyplnit.

Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování a případném zpracování třetí stranou. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
zatepleni_vata.png, 25kB

Nebo využijte infolinku: +420 773 339 566,
případně e-mailovou adresu: info@zatepleni.name

Kancelář:
Toto je adresa sídla společnosti, nejedná se o kamennou prodejnu.
Ohnivcova 16
147 00 Praha 4

Obsah stránek je pouze informativní. Změna obsahu vyhrazena. © Copyright 2014 www.zatepleni.name, Typové projekty , reklama od www.diarek.cz

TOPlist